Gekombineerde Skool Christiana is ‘n Afrikaans-mediumskool wat beteken dat onderrig in Afrikaans is. Alle leerlinge wat Afrikaans as huistaal het of in Afrikaans skool gegaan het kan by ons skool inskryf.

Die toelatingsouderdom vir Graad 1 is 6 jaar. Die toelatingsouderdom vir die ander grade is die graad plus 6 jaar.  Bv. Graad 5 - Gr 5 plus 6 jaar = 11 jaar.

SOMERSDRAG SEUNS
Vlnr. Kaalvoet, kortbroek, withemp vir Graad 1 - 6.
Langbroek kouse skoene en kortmouhemp sonder das.
Langbroek, Erekleure baadjie en das.
Langbroek baadje en das.
   
SOMERSDRAG DOGTERS
Vlnr. Skoolrok sonder skoene graad 1-6
Skoolrok met skoene en baadjie.
Skoolrok met skoene.
Skoolrok met trui. Matrieks mag wit trui dra.
   
WINTERSDRAG SEUNS.
Skoolbaadjie met langbroek en das.
   
WINTERSDRAG DOGTERS
Skoolbaadjie met das en langbroek