Op akademiese gebied poog ons skool ook om vir ons leerders  soveel geleenthede as moontlik te gee. Ons skool gee met ons vakkeuses vir die leerders die geleentheid om hulleself vir bykans enige beroep te kan voorberei aan tersiêre instellings. Ons poog om ons klasse so klein as moontlik te hou en het verskeie beheerliggaamsposte om dit reg te kry.

Ons leerders wat hard werk,  doen jaarliks baie goed. Verlede jaar het verskeie van ons oudleerders goue-sleutel-toekennings van hulle universiteite ontvang  omdat hulle onder die toppresteerders was.(Sien hofie oudskoliere)

 

Skoolvakke.

Vanaf Graad 1 tot 9 is al die vakke soos deur die departement voorgeskryf.

Vanaf  Graad 10 word die volgende vakke aangebied:

  • Afrikaans (Huistaal)
  • Engels (1 ste addisionele taal)
  • Wiskunde of Wiskundige geletterdheid
  • Lewenswetenskap
  • Fisiese wetenskap
  • Rekeningkunde
  • Bedryfstudies
  • Siviele Tegnologie
  • Verbruikerstudies
  • Rekenaar toepassings tegnologie (RTT)