By Gekombineerde Skool Christiana word leerders op alle vlakke aangemoedig tot deelname.

Op kultuur gebied neem leerder deel aan revue, musiek en redenaars en ATKV.  Jaarliks word gekyk wat die behoefte is en daarvolgens word die kultuurprogram aangepas.  Ons is in die gelukkige posisie dat in ons dorp mense is wat oor uitstekende talente beskik wat bereid is om te help met afrigting.

       

REVUE:

Dit is al ‘n instelling dat ons elke tweede jaar ‘n revue aanbied tydens die Delwersfees, maar met ‘n begeesterde dansafrigter hou ons sommer vanjaar weer ‘n revue !!!  Dit beloof om weereens van hoogstaande gehalte te wees.  Daar word gepoog om soveel leerlinge as moontlik te laat deelneem.

 

MUSIEK:

Ons beskik ook oor ‘n baie bekwame onderwyseres wat na-uurs musiek gee en die uitslae spreek vanself.  Hier volg die musiekuitslae van ons leerlinge waarop ons baie trots is:

Jo-Ann Marx  Klavier  85% Teorie 98%  Klavier: Lof Teorie  :Lof   
Jeanette Wilson Klavier  83% Teorie 97%  Klavier: Lof  Teorie  :Lof
Shanique Jacobs Klavier  90% Teorie 84%  Klavier: Ererol Teorie  :Lof
Juanita Oosthuizen Klavier  90% Teorie 97% Klavier: Ererol Teorie  :Lof
Tanvi Joshi  Klavier  81% Teorie 85% Klavier: Lof  Teorie  :Lof
Madine Pittendrigh Klavier  84% Teorie 82% Klavier: Lof  Teorie  :Lof
Christelle Potgieter Klavier  81% Teorie 85% Klavier: Lof Teorie  :Lof

                   

               

         

REDENAARS:

Ons leerlinge kry jaarliks die geleentheid om aan redenaars deel te neem omdat dIt  ‘n mens baie help met jou selfvertroue en jou vermoë om te kommunikeer ver- beter. Van ons kinders het in die verlede al aan die ATKV- redenaarskompetisies deelgeneem.

 

ATKV

Die AKTV is ‘n nuut gestigte vereniging wat by ons skool begin het. Verlede jaar het al ons graad 12-leerlinge ook die Taalbond eksamen met welslae afgelê.

Een van ons leerlinge se uitslae was  onder die Top 20 in die land. Sommige van ons leerlinge het reeds ingeteken op die Taalbond tydskrif.  Ons vertrou dat die vereniging van krag tot krag sal gaan.

Nog ‘n geleentheid wat ‘n Chrissie in ons skool kan geniet.