2020 - GEMEENSKAPSBETROKKENHEID
Baie dankie aan SWL vir hulle borgskap van sportdrag aan Gekombineerde
Skool Christiana.  Vir die afgelope paar jaar borg hulle reeds ons verskillende
sportspanne.
Hier oorhandig meneer Johan van Zyl ’n koopbewys aan meneer Paul Bester.
 
 

 
PERSONEEL:
 
 
NETBAL:
 
 
RUGBY:
 
 
HOKKIE: