OP DINSDAG 25 SEPTEMBER IS ONS LAERAFDELING INGELIG HOE OM OP TE TREE 
INDIEN DAAR ’N BRAND IN DIE HUIS ONTSTAAN  !!!
 
Freddy Fighter Dog het na die tyd die leerlinge toegelaat om foto’s saam met hom te neem.
 

 
’n Gepaste liedjie is aangeleer terwyl Freddy danspassies uitgevoer het.  
 

 
Ons leerlinge het mooi geluister na die goeie wenke wat gegee is.  Ons maats weet dat hulle so vinnig 
as moontlik uit die brandende gebou moet beweeg.  Hulle het ook geleer om so laag as moontlik aan die
vloer te beweeg, want warm lug (rook) styg op.  
 

 

’N GROOT DROOM WORD WAAR …
Dit is noual ’n geruime tyd dat ons skool dit oorweeg om weer ’n goeie tweede klein bussie aan te skaf. Jy sal onthou tydens die Delwersfees het ’n “skaalmodel” op die feesterrein
rondbeweeg om ons fondse aan te vul.  

Wel daardie droom is nou bewaarheid !  Danksy ’n suksesvolle projek om ’n vakansie te Jeffreysbaai uit te loot en ander inisiatiewe, kon die pragtige bus aangekoop word.  (Darem ’n effe groter as die 
skaalmodel)  

Dink jou in - net ’n streep en ’n plakker hier en daar … en SIEDAAR ..!  Wag vir die opvolg berig.


Baie dankie vir elkeen se bydrae wat dit moontlik gemaak het om die bus aan te skaf ! 

 
 
 
NEDINE BLOM BESOEK ONS SKOOL ...
 
 
Onder die leiding van AgriForum Jeug wat die praatjie geborg het, het Nadine ons leerlinge kom inlig rondom die gevare
van Sosiale Media en ook dat ons leerlinge bedag moet wees op Mensehandel.  
 
 
Nadine het eers ons Laerafdeling en toe die Hoërafdeling op elkeen se ontwikkelingsvlak ingelig en daarna aan die hand van
voorbeelde uitgelig waarop jy bedag moet wees.   
 
 
Leerlinge het ook nuttig wenke ontvang oor wat hulle kan doen indien hulle hulle moontlik in ’n soortgelyke situasie bevind.  
 
 
Dankie Nadine, dat jy omgee vir die jongmense van ons land !