2019  MANNE-AAND
Baie dankie aan almal wat 'n aandeel gehad het in die 2019 Manne-aand. Baie dankie aan al ons borge.
Aan Werner du Plessis vir sy  groot aandeel om van die aand ’n sukses te maak. Aan Elize Jordaan wat die
tafelhoofde  gekry het en haar ander reëlings. Aan Lisa Engelbrecht en haar span vir die heerlike kos. 
Aan Sybrand van Niekerk en sy helpers vir die heerlike skape. Aan Annine Cordier vir die pragtige saal.
Aan Corne van Heerden wat al die admin hanteer het. Dankie vir die komitee vir al hul reëlings.
Dankie vir nog ’n suksesvolle Manne-aand en vir elke ondersteuner wat die aand bygewoon het !