Ons Skoolhoof verjaar !
Só lyk ’n hoof se kantoor op sy verjaardag !  Op 29 Augustus het meneer Paul Bester verjaar !
 
 
Hier oorhandig ons Hoërafdeling se hoofleiers, Maricha Penn en Ruaan Smit ’n geskenkie
namens die skool. 
 
 
Nadat almal deur die gebruiklike ritueel van “scan”, lyste invul en deur behoorlike volgafstande op die
sportgronde staan gemaak is, het almal uit volle bors die hoof toegesing.  Hier is ’n gedeelte van die
geheel prentjie. 
 
 
Net om die dag op te vrolik en ’n foto te kon hê om aan die “onwerklike tyd” terug te dink, moes ons 
die spesiale foto neem.  Hoop dat Meneer ’n wonderlike, geseënde lewensjaar sal beleef !
 
 
 
2020 - “GROENTJIEKONSERT”
Vanjaar is die eerste Groentjiekonsert gehou !  Was dit nou groot pret !  Baie dankie aan Maricha Penn
en haar span wat op eie inisiatief, die items afgerig en al die reëlings getref het om leerlinge ’n kans te
gee om hulle slag te wys.  Ons hoop regtig dat dit nou ’n jaarlikse instelling sal word.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“STERKER DEUR EENHEID"
 
Sertifikate is selfs uitgedeel aan die beste toneelspelers en dansers
 
 
BAIE DANKIE aan die ondersteuners !
 

 
 

14 Februarie sorg altyd vir opwinding onder groot en klein.  By Gekombineerde
Skool Christiana is dit ook so ...

 

Ek is seker daar was sommer ’n vrag briefies wat vir die jonge dames gewag het.