2021 - CHRISSIES HET PRET !!!
 

’n Kind laat nooit op hom wag indien só ’n geleentheid op sy pad kom nie !!!  Die onderwysers het
gewoonlik ’n grys haar of …drie by, maar die kinders geniet dit só !!!  NOU IS DIT HARD WERK NÊ ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 - CHRISSIES HET PRET !!!
In hierdie vreemde tyd wat ons deesdae as “normaal” moet aanvaar,  het beide die onderwysers 
sowel as leerlinge gesorg vir ’n dag vol pret.  Die leerlinge kon soos onderwysers aantrek en die 
onderwysers moes soos leerlinge aantrek. Dankie aan die VLR vir bietjie pret wanneer dit nodig is.