Gekombineerde Skool Christiana het sy ontstaan in 1994 gehad toe die Hoërskool Christiana en Laerskool Christiana saamgesmelt het.  Ons skool het  ‘n goed ontwikkelde sportterrein en ‘n pragtige skoolgebou.  Alhoewel dit ‘n Gekombineerde Skool is,  word daarna gestreef om beide die Hoërafdeling- en Laerafdelingleerlinge  die geleentheid te gee,  om hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Gekombineerde Skool Christiana word  jare lank as een van die gedugste teenstanders op die sportveld beskou. Op akademiese gebied laat Gekombineerde Skool Christiana hom ook geld. Die feit dat verskeie van ons oudleerders verlede jaar goue-sleutel -toekennings by verskeie universiteite ontvang het, is sekerlik ‘n bewys daarvan.  Lees meer oor ons verder op die webwerf.